De relatie tussen het slachtoffer en de pleger

Bij ouderenmishandeling zijn de volgende relaties tussen slachtoffer en pleger denkbaar:

  • de oudere en diens mantelzorger (partner, (klein)kind, ander familielid, buur, kennis of anderszins);
  • de oudere en een inwonende partner of (klein)kind, die niet voor de oudere zorgt maar van wie de oudere wel in psychische zin afhankelijk is.

Mishandeling door mantelzorger

Bij mantelzorgers kan sprake zijn van overbelaste mantelzorg. Naast het gebruikmaken van crisisopvang (om de oudere veilig te stellen en de benodigde zorg te bieden) moet de hulp dan ook gericht zijn op het ontlasten van de mantelzorger en/of het vinden van permanente alternatieve zorg.

Daarnaast dient er oog te zijn voor eventuele (psychiatrische) problematiek, verslavingsproblemen en/of schulden bij de mantelzorger en gepleegde strafbare feiten, zodat ook daar adequaat op kan worden ingesprongen. Geweld door mantelzorgers wijst niet per definitie op overbelasting.

Geweld door inwonende partner of (klein)kind

Vaak spelen (een combinatie van) sociaal isolement van de oudere, een geschiedenis van (steeds erger wordend) geweld, psychische problematiek, verslavingsproblematiek of schulden een rol in dit soort situaties.

De psychische afhankelijkheid zorgt er bovendien voor dat de situatie kan blijven voortduren. Het tijdelijk verblijf in de crisisopvang kan worden benut om een goede probleemanalyse uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen waarbij zowel naar de relatie tussen de pleger en de oudere als naar bijkomende problematiek wordt gekeken.