Inrichting van de opvang voor mishandelde ouderen

De inrichting van de opvang op een manier waarop deze geschikt is voor ouderen, is de laatste voorwaarde.

  • Enerzijds gaat het dan om fysieke toegankelijkheid: het pand moet bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk zijn en bij veel trappen is het belangrijk dat er een lift aanwezig is.
  • Daarnaast is het belangrijk dat het hulpverleningsaanbod is afgestemd op de behoefte van ouderen. Voor zorgbehoevende ouderen geldt bovendien dat afdoende zorg op de locatie beschikbaar moet zijn.
  • De opvang dient voor zowel mannen als vrouwen geschikt te zijn.
  • De aard van de medebewoners moet enigszins aansluiten bij die van de ouderen. Een mishandelde oudere vrouw van autochtone afkomst zal zich bijvoorbeeld niet snel thuis voelen tussen mishandelde jonge vrouwen van allochtone afkomst.
Een andere manier van crisisopvang?

Opvang van mishandelde ouderen vindt nu vaak plaats binnen bestaande maatschappelijke opvang of in een verzorgings- of verpleeghuis. Het is echter interessant om na te denken over alternatieven die niet alleen opvang bieden, maar ook een woonvorm zijn waarin ieder – ook ouderen – zijn eigen rol en taken heeft.

Een voorbeeld is een woonvorm waar een soort gezinsvorm wordt nagebootst. Het gaat dan om een kleinschalige opvang waarin de bewoners zelf een gezamenlijk huishouden draaiende houden. Iedereen heeft een taak: bijvoorbeeld activiteiten als koffieochtenden organiseren, koken, afwassen of klusjes doen. Voor ouderen kan het goed zijn wanneer zij binnen de woonvorm een eigen functie hebben, zoals helpen met koken. Hierdoor blijft de oudere in een bepaald dagritme, wat kan voorkómen dat de oudere (sneller) zorgafhankelijk wordt.