Creëren van een veilige omgeving

Wanneer sprake is van een dreigende of onduidelijke situatie, is het belangrijk met de crisisopvang een veilige omgeving te creëren. Dat wil zeggen: een plek waar de mishandeling niet kan voortduren. Het betreft dan bijvoorbeeld een verblijf op een geheim adres.

Praktijkvoorbeeld Den  Haag

In Den Haag, waar twee plekken speciaal voor mishandelde ouderen zijn ondergebracht in een woon-zorgcomplex, zijn de andere bewoners bijvoorbeeld niet op de hoogte van de reden waarom de oudere in het complex verblijft. Het is ook denkbaar dat contact tussen de oudere en de pleger tijdens de opvang wel wenselijk is, maar dat ervoor gekozen wordt het bezoek van de pleger alleen onder toezicht te laten plaatsvinden.

Zie ook de pagina: Crisisopvang in Nederland, waaruit blijkt dat mishandelde ouderen regelmatig op dit soort plekken terechtkomen.