Voorwaarden voor gebruik crisisopvang

Niet elke vorm van opvang is geschikt voor het opvangen van mishandelde ouderen. Voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van crisisopvang bij ouderenmishandeling, hebben betrekking op: