Casuïstiek

Op basis van de huidige ervaringen met opvang van mishandelde ouderen in Nederland zijn in de onderstaande tabel de verschillen tussen de typen crisisopvang onder elkaar gezet.

Vrouwenopvang Reguliere opvangplek verzorgings- of verpleeghuis Speciale opvangplek verzorgings- of verpleeghuis (voor mishandelde ouderen)
Creëren veilige plek Creëren veilige en rustige plek Creëren veilige en rustige plek
Alleen opvang voor vrouwen Opvang voor mannen en vrouwen Opvang voor mannen en vrouwen. Opname bij mannen vaak om huisvestingsproblemen (door financiële uitbuiting) en bij vrouwen vaak om lichamelijke, geestelijke of seksuele mishandeling)
Medebewoners andere doelgroep: ook jonge vrouwen met kinderen uit andere culturenMedebewoners ook ‘reguliere’ bewoners verzorgingstehuis Medebewoners ook ‘reguliere’ bewoners verzorgingstehuis
Acute opname mogelijk (Spoed)indicatie nodig Acute opname mogelijk
Tijdelijke opname, zoeken naar andere oplossing of woonruimte Risico dat verblijf permanent wordt Tijdelijke opname, zoeken naar andere oplossing of woonruimte
Veelal geen specifiek verzorgings- of hulpverleningsaanbod Verzorgingsaanbod dat is toegesneden op ouderen (maar niet op mishandelde ouderen). Geen hulpverleningsaanbod ter plaatse. Verzorgings- en hulpverlenings-aanbod (maar: het gaat om een min of meer zelfstandige woonruimte, dus de oudere moet nog wel enigszins zelfstandig kunnen functioneren en niet volledig zorgafhankelijk zijn)
Gebouw niet altijd ingericht op ouderen (rolstoelonvriendelijk, veel trappen et cetera) Gebouw ingericht op ouderen (rolstoelvriendelijk, lift et cetera) Gebouw ingericht op ouderen (rolstoelvriendelijk, lift et cetera)