Crisisopvang bij ouderenmishandeling

Op deze website vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn voor het inzetten van crisisopvang bij ouderenmishandeling.

Crisisopvang is bedoeld voor personen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, omdat ze door een crisissituatie niet meer – alleen, of met een partner of andere huisgenoten – op een veilige manier thuis kunnen wonen.

Acute dreiging

In geval van ouderenmishandeling gaat het dan om een acute dreiging van onveiligheid waarin een ambulante vorm van hulpverlening niet afdoende is en een huisverbod geen uitkomst biedt. Crisisopvang is tijdelijk. Het uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een andere oplossing: teruggaan naar huis, doorstromen naar een zelfstandige woning of naar een vorm van begeleid wonen.