Casus 5: Inwonende partner

Het echtpaar Yilmaz (beiden 70-plussers) is van Turkse komaf en woont al sinds de jaren zeventig in Nederland. Meneer Yilmaz kwam hier toen als gastarbeider en heeft zich destijds snel de Nederlandse taal eigen gemaakt.

Voor mevrouw Yilmaz geldt dat niet; zij leerde pas Nederlands op latere leeftijd, spreekt het slecht en heeft voor contacten met bijvoorbeeld de huisarts of de gemeentelijke autoriteiten toch wel de hulp van haar man of kinderen nodig. Voor taal, inkomen en sociaal leven is zij feitelijk altijd afhankelijk geweest van haar man. De relatie is al jaren uit balans en het echtpaar kent een geschiedenis van geweld van meneer richting mevrouw.

Recent heeft mevrouw Yilmaz verschillende klachten: vocht in haar benen, slijtage in handen en nek en maag-darmproblemen. Ze moet rust nemen en de relatie tussen beiden draait nu helemaal om: niet mevrouw, maar meneer doet nu de huishoudelijke taken als boodschappen en koken. Meneer Yilmaz kan hier totaal niet mee omgaan en het (fysieke) geweld wordt steeds erger. Er is sprake van ernstig en onmiddellijk gevaar.

Nadat de situatie is geëscaleerd en omdat mevrouw Yilmaz zelf haar weg in het zorgsysteem moeilijk kan vinden, is een huisverbod opgelegd. Tijdens de huisverbodperiode kan goed worden bekeken wat er aan de hand is, wat er moet veranderen en welke hulpverlening en/of verzorging daarvoor moet worden opgestart. Ook wordt een strafrechtelijk traject opgestart tegen meneer Yilmaz omdat er sprake is van meervoudige mishandeling.