Voorwaarden bij gebruik huisverbod

(H)erkennen problematiek

Om een huisverbod bij ouderenmishandeling op te kunnen leggen, is het in eerste instantie belangrijk dat de problematiek door hulpverleners herkend en erkend wordt. Een huisverbod wordt nu veelal door de politie geïnitieerd. Hulpverleners kunnen echter ook het initiatief nemen.

Daarvoor is het belangrijk dat zij alert zijn op de mogelijkheid van een huisverbod in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar. Zij kunnen dan de hulpofficier van justitie van de politie inschakelen om een risicotaxatie af te nemen met het oog op een huisverbod. Het is daarbij belangrijk dat de hulpverleners het huisverbod niet als straf voor de pleger beschouwen.

Geen straf

De hulpverlening benadrukt dat het huisverbod geen straf is door nadrukkelijk rekening te houden met de situatie van de pleger bij het opstellen van een plan van aanpak. Waar het gaat om overbelaste mantelzorg, die in (een dreiging van) ernstige mishandeling uitmondt, kan het huisverbod worden ingezet om een alternatieve oplossing te zoeken voor zowel het slachtoffer als de pleger, en om de pleger te ontlasten van diens zorgzaak. 

(Zorg)afhankelijkheid

Het feit dat het slachtoffer voor diens verzorging afhankelijk is van de pleger, kan voor hulpverleners een reden zijn om af te zien van het uit huis plaatsen van de pleger. Dat hoeft echter niet. Door op een andere manier om te gaan met een eventuele zorgafhankelijkheid (alternatieve zorgverlening) kan het slachtoffer in de woning blijven en moet de (potentiële) pleger het huis verlaten. Dit valt te prefereren boven het uit huis halen van het slachtoffer.

Als uithuisplaatsing van de pleger wenselijk is en de achterblijver over een sociaal netwerk beschikt dat breder is dan alleen de pleger, kan de hulpverlening dit netwerk inschakelen om te voorkomen dat een huisverbod het isolement van de oudere creëert of versterkt.

Het huisverbod hoeft geen definitief verbreken van de relatie tussen slachtoffer en pleger te betekenen. Waar mogelijk dient de hulpverlening juist in te zetten op behoud en verbetering van deze relatie. Het huisverbod draagt daarmee bij aan verbetering van de situatie waarin de achterblijver verkeert.

Meer informatie over voorwaarden