Het huisverbod in de praktijk

In Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen jaren de volgende ervaringen opgedaan met de inzet van het huisverbod bij ouderenmishandeling.

VariabeleResultaat enquête
Aantal meldingen ouderenmishandeling sinds 1-1-2011414
Aantal huisverboden bij ouderenmishandeling sinds 1-1-200986
Soort geweld waarbij huisverboden zijn opgelegdLichamelijk: 80 procent

Psychisch: 15 procent

Financieel: 5 procent
Aard relatie tussen pleger en slachtoffer bij huisverbodenZorgverlenende partner: 25 procent

(Schoon)kind, maar geen mantelzorger: 36 procent

Kleinkind, maar geen mantelzorger: 11 procent

Ander familielid, maar geen mantelzorger: 11 procent

Mantelzorger: 5 procent

Partner, maar geen mantelzorger: 11 procent

De tabel is gebaseerd op onderzoek onder alle 35 centrumgemeenten vrouwenopvang. Van deze 35 hebben 26 gemeenten (een deel van) de gevraagde informatie aangeleverd

Conclusies

De tabel laat zien dat:

  • het huisverbod wordt opgelegd bij mishandeling van mensen die ouder zijn dan 65 jaar;
  • het in die gevallen overwegend wordt opgelegd bij lichamelijk geweld;
  • het nauwelijks wordt opgelegd aan mantelzorgers, met uitzondering van zorgverlenende partners;
  • een huisverbod bij ouderenmishandeling het vaakst wordt opgelegd aan kinderen die geen mantelzorg verlenen.