Ervaringen uit de praktijk

In de meeste Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het huisverbod. In deze rubriek worden het huisverbod in de praktijk toegelicht en een aantal casussen beschreven.