Huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod maakt het mogelijk om (potentiële) plegers van huiselijk geweld 10 tot 28 dagen de toegang te ontzeggen tot hun woning, of tot een woning waarin zij regelmatig verblijven. Het doel van het huisverbod is om (verdere escalatie van) huiselijk geweld te voorkomen en veiligheid aan (potentiële) slachtoffers te bieden.

Dat gebeurt met name door een periode van relatieve rust in te lassen, die benut wordt voor het opstarten van hulpverleningstrajecten.

Geen straf, maar een middel

Het huisverbod is dus geen straf! Het is een middel om een situatie die dreigt uit te monden in geweld, of die reeds gewelddadig is, open te breken en betrokkenen de middelen te bieden die zij nodig hebben om geweld in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie