Crisisopvang

Crisisopvang is bedoeld voor personen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, omdat ze door een crisissituatie niet meer – alleen, of met een partner of andere huisgenoten – op een veilige manier thuis kunnen wonen.

Acute dreiging

In geval van ouderenmishandeling gaat het dan om een acute dreiging van onveiligheid waarin een ambulante vorm van hulpverlening niet afdoende is en een huisverbod geen uitkomst biedt. Crisisopvang is tijdelijk. Het uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een andere oplossing: teruggaan naar huis, doorstromen naar een zelfstandige woning of naar een vorm van begeleid wonen.

Veilige plek

Anders dan bij het huisverbod, waarbij de politie de pleger uit huis haalt, wordt bij crisisopvang het slachtoffer tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het doel is dan om voor de oudere een veilige plek te creëren en zorg te bieden die in de thuissituatie niet (meer) geboden werd.

Rustperiode

Ook wordt zo een rustperiode ingelast, waarin naar een oplossing kan worden gezocht voor de problemen en spanningen thuis. Deze website geeft een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden die gelden voor crisisopvang in geval van ouderenmishandeling.