Achtergrond

De handreiking geeft  informatie over de mogelijkheden die er zijn voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling. De informatie is gebaseerd op een onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Landelijk

De inzet van het huisverbod en crisisopvang moet geplaatst worden binnen de context van de aanpak van ouderenmishandeling. Deze is recent door de staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, prominent op de agenda gezet met het Actieplan Ouderen in veilige handen in het kader van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte.

Europees

Ook op Europees niveau bestaat aandacht voor dit thema. Recent is een overzicht uitgekomen van goede voorbeelden van preventie van ouderenmishandeling. Deze zijn te vinden in het rapport ‘The European Reference Framework Online for the Prevention of Elder Abuse and Neglect’. Het rapport en een overzicht van goede voorbeelden is beschikbaar op preventelderabuse.eu.

Onder ouderenmishandeling wordt op deze website verstaan:

Het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer inzake Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’, 30 maart 2011.